Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 504 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 504 ΟΜΑΔΑΣ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διοικητού ΣΜΥΝ για Έλληνες εξωτερικού 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ… ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Ανακοίνωση Κατάστασης Δεκτών/Απορριφθέντων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Διοικητού – Πρόγραμμα ΠΚΕ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό...

Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Υποψηφίων Ομάδας 501 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨ 2013 ΟΜΑΔΑΣ 501

Πρόσκληση Προς Κατάταξη Για Την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανά Κατηγορία Επιλαχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ Ακαδημαϊκού...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 501-502 2015-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2015-16

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 2013 Ομάδας 502

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 502 2013

Πρόσκληση Προς Κατάταξη Επιλαχόντα Σπουδαστή ΣΜΥΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εθελοντική Αιμοδοσία 25 Απριλίου 2013 στη ΣΜΥΝ

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις τις ΣΜΥΝ, από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του ΝΝΑ.

Νέα και ανακοινώσεις