Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012- 505 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 505 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012- 502 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 502 ΟΜΑΔΑΣ

Αποτελέσματα Αθλητικών Εξετάσεων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2013 Ομάδας 504

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΥΝ 2013 ΟΜΑΔΑΣ 504

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Επιτυχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2013 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2013

Ενημέρωση Επιτυχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ 2012

Στο πλαίσιο κατάταξης των επιτυχόντων σπουδαστών ΣΜΥΝ 2012 ανακοινώνονται τα κάτωθι: α. Πίνακας επιτυχόντων σπουδαστών. β. Πρόσκληση Διοικητού ΣΜΥΝ για κατάταξη. γ. Οδηγίες για την κατάταξη-προπαίδευση. δ. Λίστα...

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 504 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 504 ΟΜΑΔΑΣ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διοικητού ΣΜΥΝ για Έλληνες εξωτερικού 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ… ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Ανακοίνωση Κατάστασης Δεκτών/Απορριφθέντων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Διοικητού – Πρόγραμμα ΠΚΕ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό...

Νέα και ανακοινώσεις