2019.11.26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Θ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019 ΝΕΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2019