Ανακοίνωση Κατάστασης Δεκτών/Απορριφθέντων Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Διοικητού – Πρόγραμμα ΠΚΕ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, για την εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών στις Σχολές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 502 2017-18

APOTELESMATA_PSYXOMETRIKON_OMADAS_502_2017_18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 502 2016-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 502 2016-17

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-στριων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014-2015

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ),...

Πρόσκληση Προς Κατάταξη Για Την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανά Κατηγορία Επιλαχόντων Σπουδαστών Ακαδημαϊκού Έτους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΟΜΑΔΟΣ 501-2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANYE ΟΜΑΔΑΣ 501-2014

Αποτελέσματα Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΣΜΥΝ 2012 – 505 ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 505 ΟΜΑΔΑΣ

Νέα και ανακοινώσεις